Deel en doe mee!

Vertelover.nl recensies voor en door jou!VertelOver.nl is een nieuw interactief magazine dat mensen in het middelpunt zet. Nieuws, reviews, achtergrondverhalen, informatie en aanbiedingen: alles dat mensen bezig houdt.

Jij kunt helpen! Heb je wat leuks meegemaakt, een mooie film gezien, lekker gegeten, wat heel handigs gekocht, een fijne winkel ontdekt of een geweldige ervaring in een hotel gehad? Of heb je gewoon wat bijzonders te vertellen? Stuur het op naar VertelOver.nl 🙂

Delen = fijn 🙂

Schrijf zelf een stukje en stuur het naar ons op (mail) of geef een kort interview, dan schrijven wij een stukje voor jou.  Filmpjes ontvangen we ook graag, die mogen grappig, serieus, of een beetje van alles zijn. Heb je zelf een site waar je jouw content al op post? Of misschien een eigen YouTube kanaal? We delen het graag op VertelOver.nl en onze Facebook pagina!